Today:  1 Fair = 1.20 eur  
 

EUR

Choose Option Item Price: 1 Fair = 1.20 EUR EUR

Compra faircoin amb cash a les oficines de canvi – 0% fees

EUR

Choose Option Item Price: 1 Fair = 1.20 EUR EUR

Faircoin amb Transferència bancaria – 1% comissió

EUR

Choose Option Item Price: 1 Fair = 1.20 EUR EUR

Faircoin amb una altra criptomoneda – 1% comissió